اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

می 26, 2019
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: عقلانیت و غریزه

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

می 21, 2019

ماکس اشتیرنر: خواست من

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

error: