فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

نوامبر 12, 2016

دلوز: فتیشیسم

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

اکتبر 20, 2016

دیالکتیک روشنگری: رژ لب و عشق

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

سپتامبر 23, 2016
انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) – معماری و مسئله بو

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

آگوست 3, 2016
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بود و نمود

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

error: