——جهان-پرسش——

آیا دیگران انسان هستند؟ (نگاهی به تئوری ذهن)

——هنر-پرسش——

درباره فیلم پنهان - اثر میشائیل هانکه

عدد صفر در ریاضیات!

صفر در ریاضیات

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

راشومون - حقیقت کجاست؟

رنگ‌هایی که می‌بینیم و نمی‌بینیم!

درباره ی رنگ ها

انگل(2019) - معماری و مسئله ی بو

انگل - معماری و مسئله ی بو

آشوب

پدیده آشوب و نظریه آشوب

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

جوکر - کمدی و کارِ زنده

تولد نظریه آشوب – (چرا مسئله 3 جسم قابل حل نیست؟)

تولد نظریه آشوب

جوکر (2019) - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد کسری دارند؟)

منحنی کخ

زندگی قبیله ای بشر و عدد دانبار

مفهوم بی نهایت (مقیاس های پلانک)

وقتی جهان به تکرار می افتد

سرعت های بالاتر از نور

بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی
error: