——جهان-پرسش——

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد کسری دارند؟)

——هنر-پرسش——

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

راشومون - حقیقت کجاست؟

زندگی قبیله ای بشر و عدد دانبار

انگل(2019) - معماری و مسئله ی بو

انگل - معماری و مسئله ی بو

مفهوم بی نهایت (مقیاس های پلانک)

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

جوکر - کمدی و کارِ زنده

وقتی جهان به تکرار می افتد

جوکر (2019) - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

سرعت های بالاتر از نور

بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی
error: