آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

جولای 10, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – خواستگاه نمایش

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایزِ ممکن و ناممکن در دولت

جولای 3, 2022

مارسل پروست – طبیعت‌های بیجان!

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

جولای 5, 2022
میشل فوکو - نظم اشیاء

میشل فوکو-نظم تحمیل شده بر اشیاء

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

error: