آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: امتحان شفاهی دکتری

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اجبار به تکرار

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: انتخابات فریب است

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.