جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

error: