می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

می 21, 2019

ماکس اشتیرنر: خواست من

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

ژوئن 7, 2016

ماکیاولی: نیک بختی و حرص شکار

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: ادراک زنان از ظلم

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

error: