آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

error: