آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: رفتار بیمار در فشارِ تکرار

جولای 7, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-فضای تاویل فروید

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: ادراک زنان از ظلم

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.