جولای 7, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره مستی و دیونیسوس

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: نظراتِ فیلسوفانِ نو

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

error: