آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: علوم انسانی در دانشگاه ها

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

error: