ژانویه 4, 2024
اعترافات شهوت- میشل فوکو

کتاب «اعترافات شهوت» از میشل فوکو

مارس 9, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو:تشابه تجربه جنون در نیچه و فروید

ژانویه 7, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو – پایه گذاری هرمنوتیک

ژانویه 5, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-روانشناسی نزد نیچه

سپتامبر 13, 2022
مراقبت از خود-میشل فوکو-نیما حیاتی مهر

کتاب «مراقبت از خود» از میشل فوکو

جولای 17, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-جنبه تاریخی انسان

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

جولای 7, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-فضای تاویل فروید

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

جولای 5, 2022
میشل فوکو - نظم اشیاء

میشل فوکو-نظم تحمیل شده بر اشیاء

جولای 3, 2021
کاربرد لذت - میشل فوکو

کتاب «کاربرد لذت»

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.