گفته های شایسته ی بازگویی … از این سو و آن سو

آگوست 17, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب «انسان خردمند»- سرخ‌پوستان و سفر به ماه

مارس 12, 2023

جهانِ ذهن جای میان دو گوش نیست!

مارس 9, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو:تشابه تجربه جنون در نیچه و فروید

مارس 9, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – فریب‌خورده‌ترین حس انسان

مارس 9, 2023
فراسوی نیک و بد

نیچه – پدر فلسفه کجاست؟

ژانویه 7, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند» – درباره بودا و نیروانا

ژانویه 7, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان مجزای تصاویر

ژانویه 7, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو – پایه گذاری هرمنوتیک

ژانویه 5, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-چندخداپرستی

ژانویه 5, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – مفهومِ نمایش و نقدِ آن

ژانویه 5, 2023
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سه جراحت بزرگ!

ژانویه 5, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-روانشناسی نزد نیچه

دسامبر 30, 2022
فراسوی نیک و بد

نیچه – کتاب‌هایی برای همه‌ی مردم

جولای 28, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان‌بینیِ عینیت‌یافته

جولای 18, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-جنگ تریاک!

جولای 17, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-جنبه تاریخی انسان

جولای 17, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند-آیا بشر همیشه تک‌همسر بوده؟

جولای 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره افسانه دیونیسوس

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

جولای 12, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-نامه زدن در گذشته و اکنون

جولای 12, 2022

پروست-چگونه به مرگ تن دهیم!

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

جولای 10, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – خواستگاه نمایش

جولای 10, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- چوب زدنِ شاگردان

جولای 10, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز- درباره پدیدارشناسی

جولای 9, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- مثالِ شرکت پژو

جولای 9, 2022

مارسل پروست – بوسیدنِ آلبرتین

جولای 9, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – فتیشیسم کالا

جولای 7, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره مستی و دیونیسوس

جولای 7, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-عملکرد مشابه سینما و ادراک

جولای 7, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-فضای تاویل فروید

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

جولای 7, 2022

مارسل پروست – چهره و صدای ما

جولای 6, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-ادراکِ سینماتوگرافیک

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

جولای 6, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-پیشرفتِ بشر

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

جولای 5, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان المپ

جولای 5, 2022
میشل فوکو - نظم اشیاء

میشل فوکو-نظم تحمیل شده بر اشیاء

جولای 5, 2022
انسان تک ساحتی - هربرت مارکوزه

هربرت مارکوزه – شورش!

جولای 4, 2022

مارسل پروست درباره دوست‌بازی

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

جولای 4, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- نظمِ خیالی

جولای 4, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان یونان باستان

جولای 3, 2022

مارسل پروست – طبیعت‌های بیجان!

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

ژوئن 29, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل – پرستشِ مادرِ بزرگ

ژوئن 15, 2022

مارسل پروست – خاک واقعیت با شن جادو

ژوئن 15, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- دور زدن ژنوم

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – ساعتِ بدن

ژوئن 14, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- واقعیتِ خیالی

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره اصلاحات پروتستانی

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره الهیات و وظیفه فلسفه

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – خواب جانوری

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – نیکوترین چیز برای آدمیان

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-جادوی دیونیسی

می 25, 2021
جهان همچون اراده و تصور

شوپنهاور – اصل تشخص

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-تجربیات رویاگونِ آپولونی

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – زندگی از چشمان اخلاق

نوامبر 27, 2020

پروست: همسرایی اندیشه های رقیق

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: ادراک زنان از ظلم

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: روانشناسی شاعر تراژیک یونان

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: نگونبختی چاندالا در رژیم اخلاقی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شکاف میان انسان با انسان

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: توصیه به خودکشی بدبینان

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: درباره سوسیالیست ها و انقلاب

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: امتحان شفاهی دکتری

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شوپنهاور و میراث مسیحی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: خودبینی انسان در بازتاب طبیعت

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگیِ زنان در اسطوره یونانی

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: ریشه های ملی و کیش نیاکانمان

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: افکندنِ استثنا به زندگی عادی افراد

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایزِ ممکن و ناممکن در دولت

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: علوم انسانی در دانشگاه ها

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غرایز جنسی و غریزه ی وحدتِ مجدد؟

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی آریستوفانس درباره جنسیت ها

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه سرکوب شده

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ردِ وجود غریزه ای برای کمال

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محافظه کاریِ غرایز

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: منشا فراافکنی در روان

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محرک های داخلی و خارجی

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اجبار به تکرار

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار تجربه در فرد بیمار

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دیدن آموختن

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: واقعا 400 میلیارد یورو چه شکلی است؟

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: رفتار بیمار در فشارِ تکرار

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: انتخابات فریب است

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: نظراتِ فیلسوفانِ نو

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

ژوئن 1, 2020

پروست: به نمایش گذاشتنِ چیزها

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

می 26, 2019
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: عقلانیت و غریزه

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

می 21, 2019

ماکس اشتیرنر: خواست من

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

فوریه 19, 2019

ماکیاولی: مردم و آزادیِ پس از استبداد

فوریه 12, 2019

دیالکتیک روشنگری: طرد گذشته

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

دسامبر 12, 2018

دیالکتیک روشنگری: تبدیل باهوشی به بلاهت

دسامبر 11, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تصور پدیدار

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

مارس 10, 2018

نیچه: بهره دکانداران

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

ژانویه 29, 2018

پروست: کویچ ها (زالزالک های وحشی)

ژانویه 7, 2018

مارکی دو ساد: آنارشی و قانون

دسامبر 30, 2017

ادگار آلن پو: بیهوشی

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

آوریل 7, 2017

دیالکتیک روشنگری: مفهوم خدا

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

مارس 4, 2017
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ورای اصل لذت

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

نوامبر 12, 2016

دلوز: فتیشیسم

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

اکتبر 20, 2016

دیالکتیک روشنگری: رژ لب و عشق

اکتبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: زندگی خصوصی

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

آگوست 3, 2016
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بود و نمود

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

ژوئن 24, 2016

پروست: دردِ یادآوری

ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

ژوئن 21, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرافکنیِ آگاهانه

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

ژوئن 7, 2016

ماکیاولی: نیک بختی و حرص شکار

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

می 9, 2016

پروست: رگبار و هوای بد

آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

مارس 23, 2016

نیچه: دشمن ارزنده

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

مارس 8, 2016

دیالکتیک روشنگری: شخصیت و تبلیغات

فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

آگوست 6, 2015