مارس 9, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – فریب‌خورده‌ترین حس انسان

ژانویه 7, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان مجزای تصاویر

ژانویه 5, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – مفهومِ نمایش و نقدِ آن

جولای 28, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان‌بینیِ عینیت‌یافته

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

جولای 10, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – خواستگاه نمایش

جولای 9, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – فتیشیسم کالا

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.