فوریه 4, 2020

دلوز: ساد و مازخ و توصیف ها

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

ژانویه 7, 2018

مارکی دو ساد: آنارشی و قانون

نوامبر 22, 2017

دلوز: تمایز بنیادین سادیسم و مازوخیسم

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

می 13, 2017

دلوز: قانون و امر خیر در نگاه کانت

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

نوامبر 12, 2016

دلوز: فتیشیسم

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.