جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - تفاوت علت و دلیل

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

مارس 23, 2016

نیچه: دشمن ارزنده

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

error: