جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

نوامبر 12, 2016

دلوز: فتیشیسم

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

مارس 9, 2020

دیالکتیک روشنگری: بهشت های ناممکن

آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: افکندنِ استثنا به زندگی عادی افراد

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

error: