جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 5, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان المپ

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

error: