جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محافظه کاریِ غرایز

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

نوامبر 27, 2018

نیچه: خوکان و خران

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

error: