جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

جولای 12, 2016

نیچه: انگل

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: واقعا 400 میلیارد یورو چه شکلی است؟

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

error: