جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

پوستر

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: شکاف میان انسان با انسان

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

ژانویه 17, 2020
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: تکرار تاریخ

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-تجربیات رویاگونِ آپولونی

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

error: