فوریه 23, 2017

دیالکتیک روشنگری: زنان و یهودیان

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

آگوست 26, 2015

پروست: واقعیات و اعتقادات

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

فوریه 3, 2019

ماکس اشتیرنر: قلمرو من در جامعه

جولای 28, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان‌بینیِ عینیت‌یافته

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

جولای 7, 2022

مارسل پروست – چهره و صدای ما

نوامبر 17, 2018

پروست: نوکِ زبانی حرف زدن

کمک به نشر مستقل شدت

ارائه اثر به نشر شدت

error: