جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

مارس 28, 2016

دلوز: فروید و مواجهه رانه ها در سادیست

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

اکتبر 18, 2017
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: پارسایی و اخته ی آرمانی

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بی گناهیِ جهان

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

error: