جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

ژانویه 25, 2019

دیالکتیک روشنگری: حیات حیوانات

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-جادوی دیونیسی

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

جولای 2, 2021

فویرباخ – تقدسِ وهم و بازنمود

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: خواب ها و رویاهای روان رنجوری آسیب زا

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

error: