جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

جولای 30, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: بازی های حقیقت

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

ژوئن 14, 2022

مارسل پروست – ساعتِ بدن

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

جولای 6, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-ادراکِ سینماتوگرافیک

جولای 9, 2022

مارسل پروست – بوسیدنِ آلبرتین

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

error: