جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

سپتامبر 4, 2018

پروست: عشق سوان

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

جولای 22, 2016

پروست: صورتیِ گونه های دوشیزه

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: واقعا 400 میلیارد یورو چه شکلی است؟

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

آوریل 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و زبان

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

error: