جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: بالاترین دمای جهان

ویدیو: بالاترین دمای جهان

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

اکتبر 20, 2016

دیالکتیک روشنگری: رژ لب و عشق

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-تجربیات رویاگونِ آپولونی

ژانویه 29, 2020

ادگار آلن پو: انزوا

دسامبر 17, 2015

ماکیاولی: قوانین طبیعت و سربازِ خوب

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

error: