جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

منحنی کخ

منحنی کخ - (چرا فراکتال‌ها ابعاد كسري دارند؟)

ویدیو: جهان تک الکترونی

ویدیو: جهان تک الکترونی

سرعت های بالاتر از نور

ویدیو: سرعت های بالاتر از نور

 

جهان-پرسش (ویدیو)

 (مشاهده لیست کامل)

راشومون - حقیقت کجاست؟

راشومون (1950) - حقیقت کجاست؟

انگل - معماری و مسئله ی بو

انگل (2019) - معماری و مسئله ی بو

جوکر - کمدی و کارِ زنده

جوکر (2019) - کمدی و کارِ زنده

- - - -

جسته ها و گریخته ها: مطالبی از کتب گوناگون

- - - -

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

وقتی نیچه ناخودآگاه را می داند!

جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

ژانویه 7, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند» – درباره بودا و نیروانا

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

جولای 13, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – انکار انسان

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

error: