می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه سرکوب شده

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

می 24, 2019

نیچه: چه باک؟

جولای 4, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان یونان باستان

اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: تمایز میانِ کارِ فکری و کارِ یدی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: امتحان شفاهی دکتری

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.