اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

سپتامبر 27, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فیزیک و ریاضیات

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

اکتبر 28, 2018

والتر بنیامین: ارتباطِ اقتصاد و فرهنگ

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

فوریه 10, 2019

ماکیاولی: رفتار نیک حکومت در خطر

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگیِ زنان در اسطوره یونانی

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-جادوی دیونیسی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

error: