ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

آگوست 5, 2018

پروست: لباس پوشیدنِ خانم سوان

جولای 12, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-نامه زدن در گذشته و اکنون

می 30, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: من می اندیشم

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

جولای 26, 2016

دلوز: سوپراگو در سادیسم و مازوخیسم

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: درباره سوسیالیست ها و انقلاب

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: زشتی و دردنمون تباهی زدگی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.