فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

آگوست 23, 2018

والتر بنیامین: جهانِ باستانیِ اسطوره

دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

ژوئن 15, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- دور زدن ژنوم

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: توصیف بحران مالی جهانی

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.