آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

اکتبر 8, 2016

پروست: هیولایی دریایی

جولای 10, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – خواستگاه نمایش

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: پارادکس تاریخیِ ما

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

error: