جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

ژانویه 6, 2017

دیالکتیک روشنگری: پارانویا

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: ریشه های ملی و کیش نیاکانمان

آوریل 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: آفریقا و شر تمدن

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

جولای 4, 2022

مارسل پروست درباره دوست‌بازی

مارس 29, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: کرانه های خرد

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.