اکتبر 29, 2020
زن، هنر و قدرت - لیندا ناکلین

ناکلین: گفتمان پدرسالارانه ی قدرت

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

جولای 17, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-جنبه تاریخی انسان

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

جولای 17, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند-آیا بشر همیشه تک‌همسر بوده؟

جولای 28, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان‌بینیِ عینیت‌یافته

جولای 7, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز-عملکرد مشابه سینما و ادراک

آگوست 15, 2016

ساد و مازوخ و دو نوع مراوده

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اجبار به تکرار

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

error: