جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: انسان مدرن

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

مارس 23, 2016

نیچه: دشمن ارزنده

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: لیبرالیسم و خواست اخلاقی

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

آوریل 25, 2020

ادگار آلن پو: نیروهایی جاودانی

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

ژانویه 5, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-چندخداپرستی

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.