جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

جولای 7, 2022

مارسل پروست – چهره و صدای ما

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: هدفِ تمامیِ زندگی مرگ است

آوریل 14, 2016

دیالکتیک روشنگری: لذت و انتقام طبیعت

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.