دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: منشا فراافکنی در روان

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

جولای 12, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

از کتاب کاربرد لذت فوکو

نوامبر 23, 2015

ادگار آلن پو: بانو مری زیبا

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: افکندنِ استثنا به زندگی عادی افراد

دسامبر 21, 2019

دیالکتیک روشنگری: سرکوب ارگانیک

دسامبر 24, 2017
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: مشروعیت دموکراتیک پسامدرن

سپتامبر 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: فرد تنها و تکرو

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره اصلاحات پروتستانی

جولای 7, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-فضای تاویل فروید

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.