جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: منشا فراافکنی در روان

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

ژانویه 7, 2018

مارکی دو ساد: آنارشی و قانون

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

جولای 13, 2017

دیالکتیک روشنگری: تفاوت و یکسانی

error: