جولای 4, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – ازخودبیگانگی تماشاگر

دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

ژانویه 5, 2023
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – مفهومِ نمایش و نقدِ آن

اکتبر 4, 2017

دیالکتیک روشنگری: تقدیر اقتصادی

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

مارس 23, 2019
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: بایستن در طبیعت

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

مارس 9, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو:تشابه تجربه جنون در نیچه و فروید

آوریل 26, 2018

دیالکتیک روشنگری: بهانه بخشودن جلاد

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.