ژوئن 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: ایده های استعلایی

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

ژانویه 10, 2016

ادگار آلن پو: خواب، مرگ و رویا

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محرک های داخلی و خارجی

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره اصلاحات پروتستانی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.