می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

جولای 17, 2016

دیالکتیک روشنگری: کانت و ابرانسان

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – زندگی از چشمان اخلاق

ژانویه 7, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو – پایه گذاری هرمنوتیک

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: ریزکیسه و لایه ی قشری آن

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

جولای 9, 2017

دیالکتیک روشنگری: تکرار همگانی

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.