مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

جولای 4, 2022

مارسل پروست درباره دوست‌بازی

می 25, 2021
جهان همچون اراده و تصور

شوپنهاور – اصل تشخص

جولای 12, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-نامه زدن در گذشته و اکنون

ژوئن 14, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره الهیات و وظیفه فلسفه

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگیِ زنان در اسطوره یونانی

آوریل 5, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: فلسفه امروز

ژوئن 22, 2019

پروست: چشم اندازِ موسیقیدان

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

مارس 12, 2023

جهانِ ذهن جای میان دو گوش نیست!

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.