آوریل 2, 2018

نیچه: درباره-ی دولت و دولتمردان سیاسی

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

جولای 7, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – از بودن به داشتن

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

نوامبر 14, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اخترشناسی و جزمیت

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: هدفِ آموزه ی آزادی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی شوک و رویکردِ ما

error: