دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – دیگ جادوگران

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – جشن تاجگذاری طبیعت

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

جولای 28, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – جهان‌بینیِ عینیت‌یافته

جولای 3, 2022

مارسل پروست – طبیعت‌های بیجان!

جولای 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: انسان در زندان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

ژانویه 13, 2019

پروست: سفر، اتومبیل و جهش

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

سپتامبر 4, 2015

ماکیاولی: انتقام ستم

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.