می 7, 2018

گرگ بیابان – بورژوا

مارس 3, 2019

دیالکتیک روشنگری: ژرفنای درون و گایست (geist)

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

جولای 23, 2015

پروست: تندباد آشفتگی

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

ژوئن 14, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- واقعیتِ خیالی

فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.