ژوئن 30, 2017

پروست: شقایق تنها

سپتامبر 10, 2016
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو – کاربرد لذت: پزشکان از دیدگاه افلاطون

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

مارس 20, 2020

هملت – رازهای زندان

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: تکرار در بازی کودکان

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

می 4, 2017

ماکیاولی: شبح حکومت

آگوست 31, 2015

دیالکتیک روشنگری: تبلیغات و حقیقت

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: نظراتِ فیلسوفانِ نو

error: