جولای 31, 2017

پروست: زیبایی و شادکامی

مارس 2, 2020

هملت – سایه ی سایه

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

دسامبر 5, 2016

دیالکتیک روشنگری: نیچه و لذت

جولای 4, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اجبار به تکرار

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

دسامبر 6, 2018

پروست: نیلوفرِ عصبی

مارس 9, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو:تشابه تجربه جنون در نیچه و فروید

آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

نوامبر 7, 2015

دیالکتیک روشنگری: فقط فلسفه

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.