آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

سپتامبر 24, 2019

اتللو – ثروت

دسامبر 7, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اخلاق راستین کنش ها

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: بانک ها را نجات دهید!

فوریه 25, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: رابطه ی فهم و خرد

نوامبر 15, 2016

دیالکتیک روشنگری: پارانویا و آموزش

آوریل 27, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: فیلسوفان و حقیقتی که زن است

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

جولای 4, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- نظمِ خیالی

ژوئن 2, 2017

دلوز: سردی مازوخیستی

سپتامبر 14, 2018

دیالکتیک روشنگری: سینما، مدرسه اخلاق

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.