ژوئن 1, 2020

پروست: به نمایش گذاشتنِ چیزها

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – بیماری و سلامت

سپتامبر 17, 2019

نیچه: درباره-ی بتِ نو

جولای 9, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: افکندنِ استثنا به زندگی عادی افراد

ژانویه 27, 2016

پروست: ذهن و تجسم احساس خوشایند

دسامبر 23, 2017

گرگ بیابان – لودگی

جولای 2, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: دروغ پارسایانه

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه سرکوب شده

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

error: