آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

آگوست 19, 2015

ماکس اشتیرنر: منفعت خودمدارانه

دسامبر 30, 2022
فراسوی نیک و بد

نیچه – کتاب‌هایی برای همه‌ی مردم

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

فوریه 11, 2020

پروست: نزدیک شدنِ صبح

ژوئن 8, 2019

دیالکتیک روشنگری: ستایش تن

سپتامبر 19, 2018

ادگار آلن پو: فلاکتِ خاک

ژوئن 8, 2018

دلوز: ساد و بازجنسی سازی

دسامبر 21, 2016
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: پارادوکس دولت پسامدرن

می 25, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه-تجربیات رویاگونِ آپولونی

جولای 5, 2022
میشل فوکو - نظم اشیاء

میشل فوکو-نظم تحمیل شده بر اشیاء

جولای 5, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان المپ

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.