جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محافظه کاریِ غرایز

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: نگونبختی چاندالا در رژیم اخلاقی

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

ژانویه 6, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فهم و طبیعت

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

آگوست 9, 2019

والتر بنیامین: فیلمِ فاوست

آوریل 17, 2020

دیالکتیک روشنگری: گناه کبیره ی بیگانگی

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: سادیسم و اروس

جولای 9, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- مثالِ شرکت پژو

error: