جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: در وصفِ زیست شناسی

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و میزان هیجان

ژوئن 14, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- واقعیتِ خیالی

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

اکتبر 21, 2017

دیالکتیک روشنگری: کانت و هالیوود

جولای 5, 2022
میشل فوکو - نظم اشیاء

میشل فوکو-نظم تحمیل شده بر اشیاء

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

ژوئن 15, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»- دور زدن ژنوم

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.