نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

آگوست 24, 2016

دیالکتیک روشنگری: سرگرمی و گریز

ژوئن 2, 2017

دلوز: سه فرآیند انکار در مازوخیسم

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: نظریه ی آریستوفانس درباره جنسیت ها

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکوفایی زندگی جنسی طفولیت

مارس 31, 2020
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: غریزه ی فیلسوفان

جولای 4, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان یونان باستان

سپتامبر 14, 2019
کار دیونیسوس - آنتونیو نگری و مایکل هارت

آنتونیو نگری: نمایندگی سیاسی

ژوئن 2, 2017

پروست: واقعیت های فراسویی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.