می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

سپتامبر 21, 2019

ماکیاولی: فرمانده خردمند

دسامبر 14, 2016
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکافی در اصل لذت

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: گروهِ غرایزِ جنسی

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

ژوئن 15, 2017
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: یزدان شناسی

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

دسامبر 18, 2018

ماکس اشتیرنر: اشباح اندیشه

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: شکلگیریِ آسیب (تروما) در دستگاه ذهنی

جولای 5, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره خدایان المپ

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.