آگوست 19, 2018

دیالکتیک روشنگری: باور به اشباح

مارس 26, 2020

والتر بنیامین: عرصه های جنون

نوامبر 4, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اراده و بسگانگی کننده ها

ژانویه 5, 2023
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

از کتاب «انسان خردمند»-چندخداپرستی

فوریه 23, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: امکان اثبات اختیار

نوامبر 17, 2020

ماکس اشتیرنر: حیوان سیاسی و امر مقدس

فوریه 6, 2016

والتر بنیامین: پاساژهای پاریس

جولای 9, 2022

مارسل پروست – بوسیدنِ آلبرتین

نوامبر 12, 2016

دلوز: فتیشیسم

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-تاویل عمودی نیست!

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: ریشه های ملی و کیش نیاکانمان

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.