جولای 2, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: رفتار بیمار در فشارِ تکرار

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: امتحان شفاهی دکتری

می 31, 2019

دیالکتیک روشنگری: جهان حیوانات

جولای 8, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه بازگشت به سوی حالتِ بی جان

سپتامبر 23, 2018

اتللو – حسد، عشق، اراده

می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

ژانویه 16, 2019

دیالکتیک روشنگری: روح روشنگری

می 5, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: منِ جوهرین

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: انتخابات فریب است

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

جولای 7, 2022
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل درباره مستی و دیونیسوس

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.