دسامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تراژدی و جعل پدیده ها

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: روانشناسی شاعر تراژیک یونان

آوریل 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

خرد در «سنجشِ خرد ناب»

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

مارس 28, 2020

دیالکتیک روشنگری: قربانی برای خدایان

مارس 21, 2018

دیالکتیک روشنگری: عشق/نفرت به تن

مارس 23, 2016

نیچه: دشمن ارزنده

مارس 9, 2018

دیالکتیک روشنگری: سروری سوژه بر طبیعت

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

آوریل 23, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: فرزانگی انسانی و ایده ال ها

سپتامبر 1, 2015

دیالکتیک روشنگری: تحمل ناپذیر

فوریه 6, 2019

دیالکتیک روشنگری: رهاشده از بندگی

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.