آوریل 29, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار به معنای کیهان شناختی

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

آوریل 22, 2020
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: آزادی یا اختیار

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

می 18, 2016

پروست: خویشاوندی با فرزانگان

آگوست 6, 2016

ماکیاولی: پیشنهاد در نظر اول

جولای 17, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند-آیا بشر همیشه تک‌همسر بوده؟

جولای 12, 2016
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: رویای جهان

جولای 2, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – تولیدِ انزوا

سپتامبر 30, 2019
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: اصل لذت و اصل واقعیت

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

ژانویه 31, 2016

دلوز: لذت مازخیست و مجازات و درد

error: