نوامبر 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: معنای هر فیلم

جولای 4, 2022

مارسل پروست درباره دوست‌بازی

جولای 20, 2021

پروست درباره ی احوالاتِ مستی

نوامبر 30, 2019

دیالکتیک روشنگری: منفعت جامعه صنعتی

آوریل 6, 2020

دیالکتیک روشنگری: دوام آوردن در جامعه

جولای 10, 2022
دلوز فلسفه و سینما

ژیل دلوز- درباره پدیدارشناسی

جولای 18, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: شکلواره

مارس 28, 2018

دیالکتیک روشنگری: تکانه های آشنا

دسامبر 28, 2015
سرمایه - کارل مارکس

مارکس: ساختِ پیشینی

آوریل 11, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: تجربه و استقراء

جولای 3, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: سرمستی

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.