می 28, 2019

دلوز: سه مادر مازوخ

جولای 6, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-مفهوم سطحی‌گری برای مارکس

جولای 3, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: واقعا 400 میلیارد یورو چه شکلی است؟

می 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: تفکر فهرستی

آگوست 21, 2018

نیچه: درباره ی مگسان بازار

دسامبر 13, 2018
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: زمانمندی و مکانمندی

جولای 4, 2018
کاربرد لذت - میشل فوکو

فوکو: کاربرد لذت

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

سپتامبر 24, 2016

پروست: خوابیدن در قطار

دسامبر 5, 2015

دیالکتیک روشنگری: سردی بورژوایی

ژانویه 26, 2016

دیالکتیک روشنگری: علم و طبیعت

مارس 19, 2016

دیالکتیک روشنگری: بوییدن و جذب شدن

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.