دسامبر 24, 2018

ژولیت – ساد – اربابیت

مارس 3, 2019

نیچه: جاودانگی

سپتامبر 13, 2018

والتر بنیامین: خوفی ماقبل تاریخی

جولای 9, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: نگونبختی چاندالا در رژیم اخلاقی

آگوست 18, 2018

باتای: زبانِ ساد

جولای 17, 2022
انسان خردمند-تاریخ مختصر بشر

کتاب انسان خردمند-آیا بشر همیشه تک‌همسر بوده؟

آگوست 13, 2016

دیالکتیک روشنگری: فکر فقط برای تولید

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

اکتبر 9, 2019

دیالکتیک روشنگری: لحن ریاضیاتی

نوامبر 26, 2019

پروست: نبوغ و پالودگی های اجتماعی

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: محرک های داخلی و خارجی

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

error: