می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

ژوئن 10, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: معادله سقراطی

مارس 5, 2018
تاریخ فلسفه - برتراند راسل

برتراند راسل: برزخی به نام فلسفه

فوریه 15, 2017

ادگار آلن پو: افسانه سکوت

دسامبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: برساختنِ نفس (ego)

نوامبر 24, 2015
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: پرسش از طبیعت

آوریل 3, 2016
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: شک بر ارزش های متضاد

دسامبر 3, 2016

دیالکتیک روشنگری: ریسک در اقتصاد

مارس 7, 2020
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: ارزش زندگی

جولای 9, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: مرگ مشخصه ی نخستین موجودِ زنده نیست

می 18, 2017

دیالکتیک روشنگری: صنعت فرهنگ سازی

جولای 2, 2020
فرضیه کمونیسم - آلن بدیو

آلن بدیو: جهان موجودی ضروری نیست

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.