جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: بیگانگی رواقی و فروید

دسامبر 31, 2018

پروست: معتاد به مورفین یا مسلول

مارس 1, 2017

دیالکتیک روشنگری: فرد زوال یافته

جولای 5, 2022
جامعه نمایش دوبور

گی دوبور – هدفِ نمایش

آگوست 6, 2015

پروست: بادِ کشتزارها

اکتبر 16, 2017

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن

می 1, 2019

دیالکتیک روشنگری: رابطه ی دو پهلوی روشنگری با سلطه

آگوست 3, 2016
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: بود و نمود

می 10, 2018

دیالکتیک روشنگری: قربانی کردن لحظه ی حال

ژانویه 7, 2023
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو – پایه گذاری هرمنوتیک

ژوئن 24, 2021
زایش تراژدی - فردریش نیچه

نیچه – نیکوترین چیز برای آدمیان

جولای 12, 2022
نیچه فروید مارکس - میشل فوکو

میشل فوکو-هرمنوتیک مدرن

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.