نوامبر 19, 2015

دیالکتیک روشنگری: بازی با ورق

فوریه 1, 2017

دلوز: قهرمان سادیستی و قانون

سپتامبر 23, 2017

دلوز: فروید و جنسی زدایی

ژانویه 30, 2020

دیالکتیک روشنگری: یکسان سازی تفاوت ها

مارس 26, 2019
فراسوی نیک و بد - فریدریش نیچه

نیچه: اختراع روح مجرد

ژوئن 15, 2016
سنجش خرد ناب - امانوئل کانت

کانت: اختیار و علیت

آگوست 3, 2018
غروب بت ها- فریدریش نیچه

نیچه: مفهوم شگفت خدا

آگوست 23, 2019

دیالکتیک روشنگری: پرسش های کودک

جولای 7, 2020
زیگموند فروید- ورای اصل لذت

فروید: غریزه چیست؟

آگوست 7, 2016

دیالکتیک روشنگری: ترانه های محبوب

اکتبر 24, 2019

دیالکتیک روشنگری: ماشین جامعه صنعتی

جولای 9, 2020
ملت های بدون ملی گرایی - ژولیا کریستوا

ژولیا کریستوا: نفرت از دیگرانی که از تبارِ من نیستند

error: برای اجرای ویدیو نیاز به فیلترشکن دارید.